Tag: โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

พระเจ้าช่วย! ฉันป่วยเป็นโรคที่แม้แต่หมอก็เพิ่งเคยเจอ ตอนจบ

พระเจ้าช่วย! ฉันป่วยเป็นโรคที่แม้แต่หมอก็เพิ่งเคยเจอ ตอนจบ

 ต้องสู้ ต้องสู้จึงจะชนะ… เปิดเพลงนี้วนไปค่ะ จาก 2 ตอนแรกที่พูดถึงโรคนี้  พระเจ้าช่วย! ฉันป่วยเป็นโรคที่แม้แต่หมอก็เพิ่งเคยเจอ และ ฉันป่วยเป็นโรคที่หมอก็เพิ่งเคยเจอ 2  ซึ่งสรุปง่ายๆ ก็คือโรค KFD เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ภูมิคุ้มกันของเราเองทำลายตัวเราเอง (คล้ายๆ กับโรคชื่อดังที่เรารู้จักคือ SLE) จะหายขาดไหม “ไม่รู้” อะไรบ้างที่ต้องหลีกเลี่…